Forensic Watch


Wstęp

W społecznej opinii biegli sądowi przedstawiani są jako znaczące źródło niesprawności systemu wymiaru sprawiedliwości. Co chwilę pojawiają się prasowe doniesienia wskazujące na nieprawidłowości w opiniach przygotowywanych na potrzeby toczących się postępowań prowadzące do nadmiernego ich przewlekania, bądź wynikających z tych nieprawidłowości błędów w ocenie faktów dowodowych rzutujących na końcowe orzeczenie sądu. Taka atmosfera nie służy budowaniu autorytetu wymiaru sprawiedliwości czy zaufania do sądu, a jest to jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawa.

W obowiązującym aktualnie stanie prawnym regulacje dotyczące organizacji i funkcjonowania biegłych sądowych zawarte są w szeregu aktów prawnych o różnej hierarchii w systematyce źródeł prawa, spośród których część pochodzi sprzed wielu lat i była wielokrotnie nowelizowana. Tocząca się od wielu lat dyskusja nad uporządkowaniem zasad funkcjonowania biegłych sądowych w naszym systemie prawnym przynosi mierne efekty. Praktycznie co rok prezentowane są założenia do projektu lub projekty ustaw mających uporządkować ten obszar, jednak bez późniejszego kontynuowania procedury legislacyjnej.

Doszliśmy więc do punktu, w którym wydaje się niezbędne rozpoczęcie społecznej dyskusji nad wprowadzeniem aktu prawnego rangi ustawowej, który unormowałby w sposób kompleksowy zarówno zasady powoływania biegłych sądowych, jak i wydawania przez nich opinii, włącznie z odpowiedzialnością za ich treść.

Z tego właśnie powodu uruchamiamy niniejsze forum. Jego celem jest rozpoczęcie dyskusji, która mamy nadzieję, przyczyni się do przyspieszenia prac nad wdrożeniem niezbędnych regulacji prawnych w obszarze biegłych sądowych, bo każdy z nas może potrzebować opinii eksperta, którego rzetelność i uczciwość musi być niepodważalna.

 
Lista aktualnych tematów na forum:

  www.forensicwatch.pl   
 
  www.fb.com/ForensicWatch   
 
  kontakt@forensicwatch.pl
 

Realizator:

Licencja Creative Commons

Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG
w ramach programu Obywatele dla Demokracji www.ngofund.org.pl

 

Design & Software www.strefaweb.pl