Baza wiedzy
Wywiad z Michelem Smithuisem dotyczy działalności Narodowego Rejestru Biegłych Sądowych w Holandii oraz sposobów weryfikacji ich kompetencji w kontekście prowadzonego przez nas projektu Forensic Watch.

czytaj więcej


W wywiadzie John Coster van Voorhout przekazał nam swoje spostrzeżenia i opinie dotyczące projektu Forensic Watch z punktu widzenia sędziego.

czytaj więcej


Joëllee Vuille przekazuje nam swoje uwagi i doświadczenia dotyczące jej zawodowych zainteresowań, związanych z trzecią częścią projektu Forensic Watch dotyczącego pomocy niesłusznie skazanym.

czytaj więcej


Wywiad z Susan Pope dotyczy funkcjonowania i regulacji kwestii związanych z biegłymi sądowymi w Wielkiej Brytanii, gdzie większość laboratoriów tego typu to jednostki prywatne.

czytaj więcej


  www.forensicwatch.pl   
 
  www.fb.com/ForensicWatch   
 
  kontakt@forensicwatch.pl
 

Realizator:

Licencja Creative Commons

Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG
w ramach programu Obywatele dla Demokracji www.ngofund.org.pl

 

Celem Projektu Forensic Watch jest dążenie do racjonalnego wykorzystania przez sąd wiadomości specjalnych, którymi dysponuje biegły sądowy tak, żeby każda opinia sądowa stanowiła obiektywny dowód w sprawie. Uważamy, że nauki sądowe, w tym kryminalistyka powinny wspierać wymiar sprawiedliwości w efektywnej realizacji jego zadań. Konieczność podjęcia działań strażniczych w tym obszarze wynika z braku kompleksowych uregulowań prawnych, odpowiadających dzisiejszemu poziomowi rozwoju nauki. Wszystkim potrzebna jest nowoczesna ustawa o biegłych.

 

Design & Software www.strefaweb.pl