Baza wiedzy
"Traktat o dobrej prewencji kryminalnej" został wydany przez Towarzystwo Paragraf 22 i opublikowany w otwartym dostępie. Książkę można bezpłatnie pobrać z portalu academia.edu. Jest to opracowanie oparte na wieloletnich badaniach dr Pawła Waszkiewicza.

czytaj więcej


W opracowaniu prezentujemy wyniki badania ankietowego na temat oczekiwań środowisk prawniczych dotyczących funkcjonowania instytucji biegłego sądowego. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „ForensicWatch” realizowanego przez Fundację EFIC i Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

czytaj więcej


Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację formalnych i poza formalnych kryteriów i sposobów oceny kompetencji biegłych sądowych jakie funkcjonują w różnych państwach oraz jakości wykonywanej przez nich pracy.

czytaj więcej


  www.forensicwatch.pl   
 
  www.fb.com/ForensicWatch   
 
  kontakt@forensicwatch.pl
 

Realizator:

Licencja Creative Commons

Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG
w ramach programu Obywatele dla Demokracji www.ngofund.org.pl

 

Celem Projektu Forensic Watch jest dążenie do racjonalnego wykorzystania przez sąd wiadomości specjalnych, którymi dysponuje biegły sądowy tak, żeby każda opinia sądowa stanowiła obiektywny dowód w sprawie. Uważamy, że nauki sądowe, w tym kryminalistyka powinny wspierać wymiar sprawiedliwości w efektywnej realizacji jego zadań. Konieczność podjęcia działań strażniczych w tym obszarze wynika z braku kompleksowych uregulowań prawnych, odpowiadających dzisiejszemu poziomowi rozwoju nauki. Wszystkim potrzebna jest nowoczesna ustawa o biegłych.

 

Design & Software www.strefaweb.pl