Baza wiedzy
Zjawiskiem, które stało się niezwykle intrygujące dla badaczy jest relacja łącząca seryjnych morderców z ich fankami. Naukowcy starali się wyjaśnić przyczyny, dla których niewiasty zakochują się w „celebrytach”. Co sprawia, że osoby zdolne do stosowania przemocy, brutalne i pozbawione skrupułów znajdują oddane i darzące je miłością kobiety? Czasami zdarza się tak, iż to kreowany przez telewizję wizerunek przestępcy wywołuje w kobietach uczucie.

czytaj więcej


Jak mały może być dowód, by na jego podstawie skazać człowieka? Najmniejsze mają niecały mikrometr, czyli mniej niż jedną tysięczną milimetra! Mowa o mikrośladach. Nawet najostrożniejszy przestępca nie uniknie pozostawienia na miejscu zdarzenia mikrowłókien ze swojej odzieży. A to tylko jeden z przykładów. Nie zobaczysz ich gołym okiem, ale z pomocą przy ujawnianiu i badaniu mikrośladów przychodzi fizyka.

czytaj więcej


Nie bez przyczyny wskazuje się, że to właśnie odkrycie DNA stało się jednym z najistotniejszych punktów zwrotnych w historii współczesnej kryminalistyki. Kiedy w 1953 roku dwóch brytyjskich biochemików – James D. Watson i Francis H.C. Circk - opisali po raz pierwszy strukturę kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) znajdującego się w większości komórek żywego organizmu, stało się pewne, że rewolucja czeka również nauki sądowe.

czytaj więcej


W scenie znanej z amerykańskich filmów policjant, który przy zatrzymanym osobniku znalazł woreczek z białym proszkiem, natychmiast „próbuje” odrobiny nieznanej substancji, po czym oznajmia tonem znawcy: kokaina! W rzeczywistości badanie narkotyków odbywa się w zupełnie inny sposób, w zaciszu laboratoriów kryminalistycznych. Inaczej też wygląda walka ze współczesną przestępczością narkotykową.

czytaj więcej


W związku z licznymi doniesieniami na temat błędów w badaniach na potrzeby Wymiaru Sprawiedliwości, naukowcy alarmują swoich kolegów, aby zaadaptować podstawową praktykę badawczą zwaną ślepą próbą. O ślepej próbie mówimy, gdy osoba analizująca próbkę lub biorąca udział w eksperymencie nie wie czy bada obiekt z miejsca zdarzenia, czy przedmiot zupełnie neutralny.

czytaj więcej


Przewlekłość postępowań karnych jest w Polsce realnym i poważnym problemem społecznym. W reakcji na tę sytuację Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z 27.09.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1 wprowadził zasadnicze zmiany w procedurze karnej, których celem jest między innymi zaktywizowanie stron procesowych.

czytaj więcej


Od wczesnych lat 90 dwudziestego wieku amerykańskie laboratoria kryminalistyczne i laboratoria z innych krajów oraz indywidualni praktycy współpracowali w ramach Naukowych Grup Roboczych (Scientific Working Groups - SWG’s) nad rozwojem poszczególnych dyscyplin kryminalistyki i budowaniu ogólnie akceptowalnych standardów badań.

czytaj więcej


Stowarzyszenie ekspertów broni palnej i mechanoskopii jest organizacją typu non profit, której celem jest rozwój kryminalistycznych badań broni palnej i mechanoskopii oraz podnoszenie kompetencji ekspertów z tych dziedzin oraz jakości wykonywanych przez nich ekspertyz, a przez to poprawa społecznego wizerunku naukowych laboratoriów kryminalistycznych.

czytaj więcej


AFTE promuje standardy identyfikacji broni palnej i śladów narzędzi oparte na metodzie rozpoznawania wzorca z wykorzystaniem kryteriów ilościowych. Metoda rozpoznawania wzorca definiowana jest jako zdolność do podejmowania obserwacji cech w określonym obszarze oraz przetwarzania i przekształcania tych obserwacji w rozpoznanie wzorca.

czytaj więcej


  www.forensicwatch.pl   
 
  www.fb.com/ForensicWatch   
 
  kontakt@forensicwatch.pl
 

Realizator:

Licencja Creative Commons

Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG
w ramach programu Obywatele dla Demokracji www.ngofund.org.pl

 

Celem Projektu Forensic Watch jest dążenie do racjonalnego wykorzystania przez sąd wiadomości specjalnych, którymi dysponuje biegły sądowy tak, żeby każda opinia sądowa stanowiła obiektywny dowód w sprawie. Uważamy, że nauki sądowe, w tym kryminalistyka powinny wspierać wymiar sprawiedliwości w efektywnej realizacji jego zadań. Konieczność podjęcia działań strażniczych w tym obszarze wynika z braku kompleksowych uregulowań prawnych, odpowiadających dzisiejszemu poziomowi rozwoju nauki. Wszystkim potrzebna jest nowoczesna ustawa o biegłych.

 

Design & Software www.strefaweb.pl