Baza wiedzy
Obywatelski Monitoring Sądów jest programem badawczym prowadzonym nieprzerwanie od 2010 roku przez powołaną w tym celu Fundację Court Watch Polska. Jego celem jest uchwycenie przy pomocy metodologii nauk społecznych doświadczeń, jakie obywatele wynoszą z kontaktu z sądem, badanie praktyki sądowej i stanie na straży przestrzegania prawa do sprawiedliwego i publicznego procesu.

czytaj więcej


Zespół złożony z ekspertów programu Forensic Watch odbył wizytę studyjną w Islandii w dniach 25 – 30 kwietnia 2016 r. W trakcie wizyty szczegółowo zapoznano się zfunkcjonowaniem systemu zapewnienia eksperckiego wsparcia z zakresu nauk sądowych w śledztwach prowadzonych przez Policję i prokuraturę oraz w postępowaniach przed sądami różnych instancji.

czytaj więcej


Prezentujemy Państwu kolejny, trzeci już raport opracowany w ramach Forensic Watch. Tym razem jest on poświęcony szeroko dyskutowanemu problemowi wynagrodzeń biegłych sądowych. W dyskusjach bardzo często podnoszony jest argument, że wynagrodzenie oferowane za wykonywanie funkcji biegłego sądowego jest nieatrakcyjne dla wysokiej klasy specjalistów z wielu dziedzin.

czytaj więcej


Pomyłki wymiaru sprawiedliwości, także te popełniane przez biegłych sądowych, są nie do uniknięcia. Zdarza się, że są one usprawiedliwione, bowiem zawsze mogą pojawić się nowe okoliczności rzutujące na wydawane przez biegłych opinie, nowe dowody, które mogą mieć wpływ na przyjęte przez biegłych metody badań, zmieniają się także teorie naukowe, co wynika z dynamicznego charakteru samej nauki.

czytaj więcej


W niniejszym Raporcie zaproponowano opracowany przez zespół Forensic Watch model obywatelskich działań strażniczych w obszarze biegłych sądowych. Publikację kończą rekomendacje dotyczące uporządkowania obszaru funkcjonowania biegłych sądowych w Polsce.

czytaj więcej


  www.forensicwatch.pl   
 
  www.fb.com/ForensicWatch   
 
  kontakt@forensicwatch.pl
 

Realizator:

Licencja Creative Commons

Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG
w ramach programu Obywatele dla Demokracji www.ngofund.org.pl

 

Celem Projektu Forensic Watch jest dążenie do racjonalnego wykorzystania przez sąd wiadomości specjalnych, którymi dysponuje biegły sądowy tak, żeby każda opinia sądowa stanowiła obiektywny dowód w sprawie. Uważamy, że nauki sądowe, w tym kryminalistyka powinny wspierać wymiar sprawiedliwości w efektywnej realizacji jego zadań. Konieczność podjęcia działań strażniczych w tym obszarze wynika z braku kompleksowych uregulowań prawnych, odpowiadających dzisiejszemu poziomowi rozwoju nauki. Wszystkim potrzebna jest nowoczesna ustawa o biegłych.

 

Design & Software www.strefaweb.pl